Historie og filosofi

Vores historie

Vores murerforretning har eksisteret i over 20 år, og er en velsolideret og godt funderet forretning.

eg har stået i lære i lokal virksomhed og arbejdet der, indtil jeg valgte at blive selvstændig i 1993. Vi har igennem årene udført en del arbejde for kommune og amt, og gør det fortsat områdecentre, skoler m.m.

Forretningen er bygget langsomt op, gennem årene, og medarbejderstaben ligeså.

I 2005 stiftede vi bekendtskab med papiruld, og så straks mulighederne i dette produkt. Kurser blev taget, udstyr blev indkøbt og et samarbejde med Papiruld Danmark blev sat i stand. Siden er denne afdeling af forretningen bare vokset og vokset.

Papiruld er, sammen med vores byggetekniske viden, et fantastisk produkt.

Samarbejdet med Weber, går 20 år tilbage, hvor vi, som nu beskæftigede os meget med facadeisolering samt facaderenovering. Dengang hed det Maxit, og var allerede dengang førende indenfor udvikling og produktion af de bedste produkter. Deres tekniske rådgivning har gennem årene været uvurderlig for os.


Vores filosofi

Om kvalitet

Mand Med Lup, Sahner-byg

Der er næppe noget i verden som ikke én eller anden kan lave lidt værre og sælge lidt billigere.

Og folk, som kun ser på prisen, er denne mands lovlydige ofre.

Om Pris

Det er uklogt at betale for meget men det er værre at betale for lidt.

Når du betaler for meget, er alt hvad du mister nogle penge- det er det hele

Når du betaler for lidt så mister du sommetider alt fordi det du har købt ikke var i stand til at fyldestgøre det som det var købt til.

Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Hvis du accepterer de laveste tilbud, gør du vel i at sikre dig en skadesreserve for den risiko du løber. Og hvis du gør det så har du jo alligevel råd til at betale for den bedre vare.


John Ruskin, Engelsk forfatter i 1800-tallet